COGS SANDAKAN
ACARA

Asas Kepimpinan
23-24hb February 2018

Muda-mudi telah membentangkan satu projek yang bertajuk mengapakah Muda-mudi kurang melibatkan diri dalam Aktiviti Gereja dalam bentuk persembahan video manakala Para Belia menjadi juri untuk menilai Persembahan Video tersebut.

Video

Video

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

Gambar 5

Gambar 6

Gambar 7

Gambar 8

Gambar 9

Gambar 10

Gambar 11

Gambar 12

Gambar 13

Gambar 14

Gambar 15

Gambar 16

Gambar 17

Gambar 18

Gambar 19

Gambar 20

Gambar 21

Video

Video

Video

Video

Video

ACARA COGSKlik untuk mengikuti acara COGS

Rotate your device